Dobro došli na sajt Savica doo BGD

 

Sadržaj:

Politika Privatnosti

O Nama

Reference

Podaci i Kontakt

 

POLITIKA PRIVATNOSTI - OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI


Društvo za reviziju, računovodstvo i konsalting SAVICA d.o.o. Beograd primenjuje odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi osiguralo bezbednost i poverljivost Vaših podataka o ličnosti i njihove obrade, njihovu zaštitu od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, zabranjenog prenosa, deljenja ili pristupa i bilo kojeg drugog oblika nezakonite obrade.
To znači da su lica koja obrađuju lične podatke dužna da uspostave tehnološke, fizičke, administrativne i proceduralne mere zaštite u skladu sa standardima prihvaćenim u ovoj delatnosti kako bi zaštitili i osigurali poverljivost, integritet ili dostupnost ličnih podataka koji su predmet obrade. Navedene mere će sprečiti neovlašćeni pristup ličnim podacima ili narušavanje ličnih podataka u skladu sa instrukcijama i politikama samog Društva za reviziju, računovodstvo i konsalting SAVICA d.o.o. Beograd i važećim zakonskim propisima.
Obrada ličnih podataka je neophodna za izvršenje ugovora, tj. pružanje usluga u skladu sa zaključenim ugovorom.
Fizička lica (nosioci ličnih podataka) imaju pravo da zahtevaju pristup svojim ličnim podacima, pravo da lične podatke koriguju ili dopune, pravo da lične podatke izbrišu ili ograniče ili ospore obradu ličnih podataka, kao i pravo na prenos podataka. Sva navedena prava ostvaruju se slanjem zahteva putem elektronske pošte na e-mail adresu: office@savicadoo.com. Nosilac ličnih podataka takođe ima pravo da uloži prigovor na obradu ili žalbu organu nadležnom za nadzor nad ličnim podacima u zemlji čiji je državljanin ako smatra da se obradom ličnih podataka koji se na njega odnose krše odredbe zakonskih propisa o zaštiti podataka.
Iako će Društvo za reviziju, računovodstvo i konsalting SAVICA d.o.o. Beograd uložiti najveće napore da zaštiti Vaše podatke o ličnosti, ono ne može garantovati bezbednost podataka koji se prenose putem njegovog veb-sajta, budući da prenos podataka na internetu nije apsolutno bezbedan.

O NAMA

..............................................................................................................

 

DRUŠTVO ZA REVIZIJU, RACUNOVODSTVO I KONSALTING

SAVICA DOO BEOGRAD (PALILULA)

Ul. Maršala Tita 121

11060 Beograd

 

 

Društvo za reviziju, racunovodstvo i konsalting Savica doo Beograd, osnovano je 18.06.2008. godine, Odlukom osnivaca o promeni pravne forme Preduzetnicke agencije u Privredno društvo.

 

Osnivac i direktor Društva je Sava Perduh, diplomirani ekonomista, ovlašceni revizor, ovlašceni racunovodja i stalni sudski veštak za ekonomsko - finansijsku oblast.

 

Tržišni uslovi zahtevaju efikasnu, fleksibilnu i blagovremenu promenu prilagodjavanja savremenim globalnim poslovnim tokovima, tako da bilo koji ozbiljan posao vezan za investiranje, poslovanje na berzi, zajednicko ulaganje u proizvodnju, ucešce na tenderima i slicno, zahteva analizu rizika ostvarenja ocekivanog rezultata.

 

Upravo ovi razlozi potvrdjuju svetsku praksu, da vlasnici i predstavnici akcionara, kreditori i drugi poverioci angažuju specijalizovana privredna društva koja vrše usluge revizije i konsaltinga u svrhu identifikovanja svih faktora rizika, analizama postojecih stanja i iniciranjem najboljih rešenja, da se ostvare planirani projekti.

 

Spremni smo da odgovorimo na svaki vaš zahtev i potrebu u vezi usluga u okviru svojih nadležnosti i delatnosti, bilo da je u pitanju obveznik revizije finansijskih izveštaja, ili se iz bilo kojih drugih informacionih zahteva i potreba ukaže neophodnost, da se putem izveštaja nezavisnog revizora poveca pouzdanost finansijskih informacija koje se kreiraju, izdaju ili obelodanjuju.

 

Nudimo najbolje usluge koje imaju za cilj da se poveca pouzdanost, smanje rizici i na adekvatan nacin sagledaju finansijske informacije u procesu donošenja esencijalnih i svakodnevnih poslovnih odluka.

 

 

Društvo obavlja poslove koji Vam mogu pomoci da ne gubite vreme i energiju, a pri tom, lakše i efikasnije završite jedan od sledecih poslova:

 

-    Revizija finansijskih izveštaja (pojedinacnih i konsolidovanih);

-    Revizija vanrednih finansijskih izveštaja (u postupku statusne promene, stecaja, prethodnog stecajnog postupka sa UPPR-om, lividacije i dr.);

-    Revizija donatorskih projekata;

-    Revizija investicionih ulaganja u postupku privatizacije društvenog kapitala;

-    Revizija procene vrednosti i strukture kapitala

-    Usluge srodne reviziji;

-    Konsalting usluge iz oblasti finansija, poreza i sl.

-    Racunovodstvene usluge.


Osnovne informacije o POLITICI PRIVATNOSTI  možete naci - link - 
KLIKNI OVDE

 

Osnovne informacije o Društvu možete naci u sekciji Podaci i Kontakt

 

REFERENCE

..............................................................................................................

 

Naš osnovni cilj je, da uspostavimo blisku i dugorocnu saradnju sa svakim klijentom, kako bi bolje razumeli njihove potrebe i opravdali ocekivanja. Dugogodišnjim radom zadobili smo poverenje i stvorili široku bazu klijenata iz raznih delatnosti.

 

Naši klijenti su:                   

 

-    ALMAG DOO KLADOVO

-    ALMONT DOO BEOGRAD

-    BANBUS DOO OBRENOVAC

-    VATROSPREM DOO BEOGRAD

-    VATROSPREM PROIZVODNJA DOO BEOGRAD

-    VELT DOO JAGODINA

-    VERONA - MOTO DOO KONJEVI?I

-    VISAN DOO BEOGRAD

-    VISION TEAM DOO BEOGRAD

-    VOGEL & NOOT AGROSRB AD NOVI BE?EJ

-    VU GLUTIN BEOGRAD

-    VUM DOO ŠABAC

-    GENEZA DOO KANJIŽA

-    GOC AD TRSTENIK

-    GP RAD AD VRNJCI

-    GRAFIKA - KLADOVO DOO KLADOVO

-    GRS VALTECH - OGRANAK BEOGRAD

-    DELTA DOO KLADOVO

-    DIL BROKER AD BEOGRAD

-    DRVOPROMET - KULA DOO BEOGRAD

-    DUNAV FILM AD BEOGRAD

-    ELEKTROTEHNA GROUP DOO BEOGRAD

-    EI KORPORACIJA AD NIŠ

-    EI - PIONIR UKT DOO BEOGRAD

-    ZADRUGAR DOO LJUBOVIJA

-    ZZ ARILJE ARILJE

-    INEX - VELEPROMET AD VELIKA PLANA

-    JELA - VM DOO BEOGRAD

-    JP ADA CIGANLIJA BEOGRAD

-    JP JEDINSTVO KLADOVO

-    LUKA DUNAV BOGOJEVO DOO BEOGRAD

-    MARTIS - COMMERCE DOO MARTONOŠ

-    MBS TEHNO DOO BEOGRAD

-    MD GRADNJA INŽENJERING TRANSPORT DOO NIŠ

-    METALI 1992 DOO BEOGRAD

-    METALOPRERADA DOO NIŠ

-    MLAVA AD PETROVAC

-    MLADOST DOO ODŽACI

-    MODEKOLO DOO BEOGRAD

-    MOKA DOO CACAK

-    MONTAŽA MINEL DOO PANCEVO

-    MOSAIC CATERING DOO BEOGRAD

-    NI ZA VETERINARSTVO SRBIJE BEOGRAD

-    NISKOGRADNJA DOO NIŠ

-    NOVA SRBIJANKA DOO VALJEVO

-    NOVA TRGOVINA AD POŽAREVAC

-    PI PANONKA AD SOMBOR

-    PP EKONOMIJA DOO JARKOVAC

-    PP JEDINSTVO AD SELEUŠ

-    PPT INŽENJERING AD BEOGRAD

-    PRINCIPAL DUO DOO CACAK

-    PROJEKTNI BIRO - ARHITEKT AD KIKINDA

-    PROJEKTNI BIRO AD KIKINDA

-    RAVNAJA AD MALI ZVORNIK

-    SIMPLEX DOO BEOGRAD

-    SPEED DOO BEOGRAD

-    SRBIJATRANSPORT AD BEOGRAD

-    STORKO TRADE DOO VALJEVO

-    TEKSTIL AD SREMSKA MITROVICA

-    TISACOOP DOO KANJIŽA

-    TITEL AGRO DOO TITEL

-    TITEL BRAND AD TITEL

-    TOREX CO DOO BEOGRAD

-    TRI GROZDA AD BEOGRAD

-    HEXALAB BEOGRAD

-    HIBRID DOO BEOGRAD

-    HIP - MLAVAPLASTIKA AD PETROVAC

-    CARVEL DOO BEOGRAD

-    COIN DOO PANCEVO

-    COKA DOO VUCAK

-    COK - TRGOVINA DOO SMEDEREVO

-    CIRIC AGRO MDŽ DOO TITEL

-    CIRIC I SIN DOO SAKULE

-    CIRCOM - EXPORT - IMPORT DOO ZRENJANIN

-    UDRUŽENJE DUGA NEGOTIN

-    UDRUŽENJE PRO KONCEPT BEOGRAD

-    UNIGROUP DOO BEOGRAD

-    UNION DRVO DOO BEOGRAD

-    FINS TRADE DOO BEOGRAD

 

 

PODACI I KONTAKT

......................................................................................................................

 

 

DRUŠTVO ZA REVIZIJU, RACUNOVODSTVO I KONSALTING

SAVICA DOO BEOGRAD (PALILULA)

Ul. Maršala Tita 121

11060 Beograd

 

-    Skraceno poslovno ime: SAVICA DOO BEOGRAD

-    Maticni broj: 20432993;

-    PIB: 105654912;

-    Šifra i naziv delatnosti: 69.20 - Racunovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje;

-    Tekuci racun: 205-132051-83 (Komercijalna banka AD Beograd);

-    Upis u Registar privrednih subjekata izvršen od strane Agencije za privredne registre, Rešenje broj: BD 113486/2008 od 18.06.2008. godine;

-    Dozvola za obavljanje poslova revizije doneta od strane Ministarstva Finansijsa Republike Srbije, Rešenje broj: 023-02-00417/2009-16 od 10.11.2009. godine;

-    Upis u Registar preduzeca za reviziju kod Komore ovlašcenih revizora izvršen na osnovu Odluke Saveta Komore, broj: 360/09 od 23.11.2009. godine;

-    Upis u Registar preduzeca za reviziju kod Ministarstva Finansija Republike Srbije, izvršen na osnovu Rešenja broj: 023-02-00437/2009-16 od 26.11.2009. godine;

-    Dozvola za obavljanje poslova revizije doneta od strane Ministarstva Finansijsa Republike Srbije, Rešenje broj: 401-00-3029/2014-16 od 30.09.2014. godine.

 

KONTAKT:

Telefon:  011/406-1364,

               064/162-4477;

Fax:        011/406-1364;

E-mail:    office@savicadoo.com

Web:      www.savicadoo.com